Calendar of Jewish Holidays

NOTE: Each holiday begins on sundown of the first day listed and ends at sundown on the last day listed.
Jewish Year 5783 5784 5785 5786
Secular Year 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026
S’LICHOT SERVICE Sep 9 Sep 28 Sept 13 Sep 5
ROSH
HASHANAH
Sep 25-27
Sep 15-17 Oct 2-4 Sep 22-24
YOM KIPPUR Oct 4-5
Sep 24-25 Oct 11-12
Oct 1-2
SUKKOT Oct 9-16 Sep 29- Oct 6 Oct 16-23 Oct 6-13
ATZERET –
SIMCHAT TORAH
Oct 16-17
Oct 6-7 Oct 23-24 Oct 13-14
HANUKKAH Dec 18 – 26
Dec 7-15 Dec 25 – Jan 2 Dec 14-22
TU BISH’VAT Feb 5-6
Jan 24-25 Feb 12-13  Feb 1-2
PURIM Mar 6-7 Mar 23-24
Mar 13-14
Mar 2-3
PASSOVER Apr 5-12
Apr 22-29 Apr 12-19
Apr 1-8
YOM HASHOAH Apr 17-18 May 5-6 Apr 23-24 Apr 13-14
YOM
HAZIKARON
Apr 24-25 May 12-13
Apr 29-30
Apr 20-21
YOM
HAATZMA-UT
Apr 25-26
May 13-14 Apr 30- May 1
Apr 21-22
LAG
BA’OMER
May 8-9 May 25-26 May 15-16 May 4-5
SHAVUOT May 25-26
Jun 11-12 Jun 1-2 May 21-22
TISHAH
B’AV
Jul 26-27
Aug 12-13
Aug 2-3 Jul 22-23